Spawanie aluminium

We take care for your vehicle

Oferujemy spawanie metodą TIG (Tungsten Metal Gas), czyli spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. Łączymy materiał  od 1 mm. Górna praktyczna granica wynosi około 10 mm.

Spawanie metodą TIG może być stosowane we wszystkich miejscach, a jego prawidłowe wykonanie gwarantuje spoinę o najlepszej jakości.