Regeneracja polega na odnowieniu filtra cząstek stałych FAP DPF

Proces ma na celu całkowite usunięcie zanieczyszczeń ropopochodnych, osadzonych na aktywatorze w procesie spalania. Metoda mokra polega na  umieszczenie filtra w urządzeniu próżniowym napełnionym płynem biologicznym. Długotrwały proces nasączania trwa od 5 do 12 godzin, po nasączeniu następuje płukanie płynem obojętnym, płukanie przeciw drożne ma na celu oczyszczenie z substancji oraz osuszenie wkładu filtr. Kolejnym i ostatnim etapem regeneracji jest test drożności wykonany gazem obojętnym, pomiar ciśnienia różnicowego ma na celu potwierdzenie czystości oraz pełnej przepustowości wkładu.

Przed demontażem filtra z pojazdu wykonujemy szczegółową diagnostykę układu wydechowego, archiwizujemy parametry filtra w celu późniejszego potwierdzenia prawidłowo wykonanej usługi.

Proces.

– Diagnostyka układu wydechowego.

 -Demontaż filtra z pojazdu.

– Długotrwały proces oczyszczenia 5-15 h.

– Montaż filtra.

– Diagnostyka końcowa.